״אני מאמינה שנדרשת רק דקה אחת של אנרגיה חיובית משותפת כדי לייצר את המאסה הקריטית של אור הדרושה לתיקון העולם״.

התפקיד שלי בפרויקט
מייסדת

11:11

11:11

התפקיד שלי בפרויקט
מייסדת