״נוכל לנקות את העולם מפגיעות מיניות בתוך עשור באמצעות שימוש בתהליך דיגיטלי לפתרון סכסוכים הנסובים על פגיעה מינית״.

התפקיד שלי בפרויקט
מייסדת

גשורי היא אפליקציה סלולרית שמטרתה לסייע לצדדים לפגיעה מינית ( נפגעים ופוגעים ) להגיע להסכמה על פיצוי הנפגעים מחוץ לכתלי המערכת המשפטית .אפליקציית גשורי משלבת הבנה פסיכולוגית של הרגישויות הייחודיות לפגיעה וטכניקות גישוריות .

התהליך הדיגיטלי מתוכנן על מנת לאפש לrהימנע מפוסט טראומה, להתגבר על הצפה רגשית , להשיג בהירות לגבי הצרכים תוך יצירת סביבה פרטית מוגנת וחסויה לכל הצדדים.גשורי משתמשת ביתרונות הטכנולוגיה כדי להציע אלטרנטיבה חלופית לפתרון בדרך חדשנית.

Geshuri

Geshuri

התפקיד שלי בפרויקט
מייסדת